Katecheta 7-8/2003 » "...EXEMPLA TRAHUNT" » KŁOPOTLIWE PYTANIA »

Na czym polega odpowiedzialność wychowawcy?

Drukuj

W obliczu rosnącego kryzysu dzieci i młodzieży, wielu rodziców i nauczycieli stawia sobie pytanie o to, jakie są granice brania odpowiedzialności przez wychowawców za zachowania i postawy swoich wychowanków. Aby w pogłębiony sposób odpowiedzieć na to pytanie, trzeba uwzględnić fakt, że żaden człowiek nie podlega determinizmowi. Za pomocą zewnętrznych oddziaływań nie można go przymusić ani do dobra, ani do zła. Można jedynie wywierać określone naciski w jednym czy drugim kierunku. Zdarza się, że dzieci mające wspaniałych rodziców czy nauczycieli potrafią stać się przestępcami, skrajnymi egoistami czy popaść w dramatyczne uzależnienia. Ale bywa też odwrotnie. Niektóre dzieci wywodzące się z zupełnie patologicznych rodzin i środowisk społecznych potrafią stać się perłami, które dosłownie błyszczą miłością, odpowiedzialnością i szlachetnością. To czy dany wychowanek rozwija się czy raczej wchodzi na drogę degeneracji, nie zależy zatem jedynie od ludzi, z którymi się styka czy od struktur społecznych, w jakich przyszło mu żyć. Jego postawa i los leżą w dużym stopniu w jego własnych rękach. Zależy to również od jego wewnętrznej motywacji, od pracy nad sobą, od rodzaju pragnień i aspiracji, za którymi podąża.

Serwis sms w przebudowie. W sprawach pilnych prosimy o kontakt:
katecheta@swietywojciech.pl; filipiak@swietywojciech.pl

Copyright by Drukarnia i Księgarnia Św.Wojciecha Sp. z o.o.

strony internetowe Strony internetowe Poznań, Agencja Reklamowa Poznań, Systemy Zarządzania Treścią Agencja Reklamowa eCreo