Wprowadzenie
Nr 2/2016Aleksandra Bałoniak
Zapraszamy do refleksji nad duchowością. Temat numeru – „Duchowość na wakacjach” – jest naznaczony zamierzoną dwuznacznością. Z jednej strony chodzi o zaproszenie do zatroskania się o „serce”, z drugiej – o stwierdzenie faktu, że duchowość może zostać zapomniana, pozostawiona w zabieganiu...
W najnowszym numerze
  • W dłonie naszych Czytelników składamy majowy numer "Katechety". Pragniemy zachęcić do... podniesienia wzroku ku niebu i rozwinięcia skrzydeł.
Projekty edukacyjne
"Lekcje z Youcatem" tom IV
Projekt prowadzi Aleksandra Bałoniak
Tom IV to 20 katechez o modlitwie.
Projekt edukacyjny "PEDAGOGIKA KATOLICKA"
Projekt prowadzi ks. Radosław Chałupniak
Zapraszamy katechetów, którzy chcieliby podzielić się swoimi pomysłami.
Nasi partnerzy
  • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
  • Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
Szukaj wśród ponad 400 numerów archiwalnych „Katechety”
Nieograniczony dostęp do: 5500 artykułów 400 tematów numeru Przekrój 60 lat pisma dla nauczycieli religii
Polecamy
Aleksandra Bałoniak
Jest to książka dla tych, którzy rozpoznali Youcat jako nowoczesny katechizm dla młodzieży. Można go z powodzeniem wykorzystać w sytuacjach duszpasterskich oraz podczas zajęć edukacyjnych w szkole. Zamieszczone w trzecim tomie scenariusze lekcji odpowiadają punktom z trzeciego rozdziału katechizmu Youcat (279-468). Scenariusze lekcji mogą okazać się dla katechetów i duszpasterzy źródłem pomysłów na atrakcyjne lekcje, podczas których uczniowie otrzymają odpowiedź na pytania dotyczące sensu życia, godności człowieka, wspólnoty ludzkiej, Kościoła i Dziesięciu Przykazań. Youcat spełnia rolę przewodnika trafiającego do serc młodych, a użytkowanie go w szkole podczas lekcji daje nauczycielowi poczucie satysfakcji z dobrze wykorzystanego czasu.
Forum „Katechety”
"Katecheta" jest nie tylko czasopismem DLA katechetów, lecz przede wszystkim... czasopismem łączącym katechetów i tworzonym przez osoby, którym zależy na katechezie. Prosimy o oceny i komentarze, aby... kolejne numery NASZEGO CZASOPISMA były lepsze.
Ciekawy komentarz
W poprzednich numerach m.in.
nr 12/2015 ks. Wojciech Lechów
Nagłośnione przez media w ostatnich latach odejścia znanych ludzi z Kościoła katolickiego: polityka Janusza...
nr 1/2016 ks. Kazimierz Dola
Czy chrzest Mieszka I można odnieść do wielkiej społeczności ludzkiej, do całego narodu? Jakie były następstwa...
Facebook - katecheta.pl
Na półkę Katechety
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności
John T. Chirban
KSIĄŻKA
34,90 zł 15,00 zł
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł
Czas na młodych. Idziemy za papieżem Franciszkiem
Sophie de Moustier
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Kiedy zacznie się niebo? Historia Bena Breedlove'a
Ally Breedlove
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,40 zł
Zrozumieć Kościół. Eklezjologia praktyczna Nowość
Peter Neuner, Paul M. Zulehner
KSIĄŻKA
39,90 zł 33,90 zł
Realizacja Predictes.com