Bibliodramowe Warsztaty Rozwojowe

12.11.2016
Prowadzenie: Anna Łaboda
I Warsztat: "Za kogo mnie uważacie?"
18.XI.2016 godz. 16.30-20.30
19.XI.2016 godz. 10.00-18.00

II Warsztat: "Role i granice w moim życiu"
9.XII.2016 godz. 16.30-20.30
10.XII.2016 godz. 10.00-18.00

Więcej informacji: http://www.dramaway.pl/bibliodrama---warsztaty-rozwojowe-szkolenie-otwarte/284#46

 
Nowości wydawnicze