Drugi numer "Katechety"

13.05.2016
dostępny w sprzedaży od 17 maja
Zbigniew Kazimierz Boniek – jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, kapitan reprezentacji
Polski, trener, działacz sportowy i biznesmen. Od 26 października 2012 prezes Polskiego
Związku Piłki Nożnej.

Aleksandra Borkowska – doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu w Instytucie Psychologii UKSW, zajmuje się psychologią stresu, psychologią migracji i psychologią międzykulturową, pracuje jako psycholog szkolny z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z wyzwaniami rozwojowymi.
 
Elżbieta Masiak – doktor, muzyk, muzykoterapeuta, psycholog. Adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, absolwentka Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz Queen Margaret University w Edynburgu. Członek British Association for Music Therapy, z praktyką muzykoterapeutyczną certyfikowaną i superwizowaną w brytyjskim Health and Care Professions Council. Miłośniczka psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej (certyfikat TA101 w Counselling & Psychotherapy Training Institute w Edynburgu). Czynny muzyk jazzowy (www.elmavoice.com). Animatorka projektów promujących sztukę integracyjną. Laureatka Nagrody im. Artura Rojszczaka, przyznanej przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Andrzej Jastrzębski OMI – doktor hab. teolog, filozof, absolwent studium psychoterapii KUL. W latach 2009-2012 wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), 2012-2015 na UAM, sekcja w Obrze (WSD OMI). Aktualnie pracuje na Uniwersytecie św. Pawła w Ottawie. Prowadzi badania nad integralnym ujęciem człowieka w filozofii, psychologii oraz teologii, publikując prace z tego zakresu w Polsce i za granicą.
 
Włodzimierz Zatorski OSB – ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, do klasztoru wstąpił w 1980 roku, w latach 2005-2009 przeor Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, twórca i wieloletni (1991-2007) dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC, publicysta, autor książek o tematyce religijnej, więzień polityczny 1975-1976. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Obecnie jest dyrektorem Jednostki Gospodarczej Opactwa i pełni funkcję szafarza, czyli zarządzającego sprawami materialnymi Opactwa.
 
Nowości wydawnicze