Komunikat w sprawie podręczników dla sześciolatków

19.05.2016
Komunikat Biura Programowania Katechezy

Komunikat Biura Programowania Katechezy
w sprawie podręczników do nauczania religii przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach)
  
            W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 VIII 2018 roku, możliwość z korzystania z następujących programów podręczników do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich przygotowanych do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce  z roku 2001.
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003: Radość dzieci Bożych

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01
s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, Wędrowanie z Bogiem, WAM, Kraków
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003: Jezus mnie kocha
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0
 Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz
31 VIII 2018
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/2-6
 Mogę zaufać Jezusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin
31 VIII 2018
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/2-10
 A. Podgórska, A. Tulej, Bóg jest blisko, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski dla kl. 0 nr AZ-0w-03/3 z 10 III 2003: Pan Jezus mnie kocha
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/3-0
Pan Jezus mnie kocha, red. R. Czekalski, A. Krasiński, E. Zielińska, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0
 M. Piątek, W świecie mojego Boga, Jedność, Kielce
31 VIII 2018
Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1
 Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0
 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-05/2 z 16 VI 2005: W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-05/2-0
 M. Wiadrowska-Gliszczyńska, D. Włoczewska, W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, Errata, Toruń
31 VIII 2018
 
Program dla diecezji drohiczyńskiej dla kl. 0 nr DR-0w-04/9 z 22 VI 2004: Jestem ukochanym dzieckiem Boga, red. Z. Rycak, Z. Barciński, J. Piasecki
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
drohiczyńska Klasa 0 nr DR-03-04/9-0
Z. Barciński i in., Jestem ukochanym dzieckiem Boga¸ Klanza, Lublin.
31 VIII 2018
 
Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-02/6 z 20 V 2002: Poznajemy Boga z mamą i tatą
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
toruńska Klasa 0 nr TO-03-02/6-0
M. Wiadrowska, Poznajemy Boga z mamą i tatą, Errata, Toruń
31 VIII 2018
 
Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-04/8 z 10 V 2004: Zbliżamy się do Boga
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
toruńska Klasa 0 nr TO-03-04/8-0
Zbliżamy się do Boga, Kuria Biskupia, Toruń
31 VIII 2018
 
Program dla archidiecezji warszawskiej nr WA-0-02/4 z 6 V 2002: bez tytułu
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
warszawska Klasa 0 nr WA-03-02/4-1
Idziemy do Ciebie, Jezu, opr. T. Balewski, A. Gutowski, MAG, Warszawa
31 VIII 2018
 
  Koordynator
Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
 
 
Ks. Piotr Tomasik

 
Komunikat Biura Programowania Katechezy
w sprawie podręczników do nauczania religii przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach)
  
            W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 VIII 2018 roku, możliwość z korzystania z następujących programów podręczników do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich przygotowanych do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce  z roku 2001.
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003: Radość dzieci Bożych

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01
s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, Wędrowanie z Bogiem, WAM, Kraków
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003: Jezus mnie kocha
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0
 Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz
31 VIII 2018
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/2-6
 Mogę zaufać Jezusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin
31 VIII 2018
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/2-10
 A. Podgórska, A. Tulej, Bóg jest blisko, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski dla kl. 0 nr AZ-0w-03/3 z 10 III 2003: Pan Jezus mnie kocha
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-03/3-0
Pan Jezus mnie kocha, red. R. Czekalski, A. Krasiński, E. Zielińska, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0
 M. Piątek, W świecie mojego Boga, Jedność, Kielce
31 VIII 2018
Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1
 Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0
 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
31 VIII 2018
 
Program ogólnopolski nr AZ-0-05/2 z 16 VI 2005: W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-05/2-0
 M. Wiadrowska-Gliszczyńska, D. Włoczewska, W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, Errata, Toruń
31 VIII 2018
 
Program dla diecezji drohiczyńskiej dla kl. 0 nr DR-0w-04/9 z 22 VI 2004: Jestem ukochanym dzieckiem Boga, red. Z. Rycak, Z. Barciński, J. Piasecki
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
drohiczyńska Klasa 0 nr DR-03-04/9-0
Z. Barciński i in., Jestem ukochanym dzieckiem Boga¸ Klanza, Lublin.
31 VIII 2018
 
Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-02/6 z 20 V 2002: Poznajemy Boga z mamą i tatą
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
toruńska Klasa 0 nr TO-03-02/6-0
M. Wiadrowska, Poznajemy Boga z mamą i tatą, Errata, Toruń
31 VIII 2018
 
Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-04/8 z 10 V 2004: Zbliżamy się do Boga
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
toruńska Klasa 0 nr TO-03-04/8-0
Zbliżamy się do Boga, Kuria Biskupia, Toruń
31 VIII 2018
 
Program dla archidiecezji warszawskiej nr WA-0-02/4 z 6 V 2002: bez tytułu
Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
warszawska Klasa 0 nr WA-03-02/4-1
Idziemy do Ciebie, Jezu, opr. T. Balewski, A. Gutowski, MAG, Warszawa
31 VIII 2018
 
  Koordynator
Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
 
 
Ks. Piotr Tomasik
Warszawa, 23 kwietnia 2016 r.
 

 

Nowości wydawnicze