Sesja: Sytuacje konfliktowe w szkole

08.10.2016
3-5 marca 2017 Warszawa-Falenica Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów szkół.
Miejsce: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury/ECCC/ Warszawa-Falenica ul. Olecka 30
Prowadzący: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów szkół. Jego celem jest zapoznanie uczestników 
z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolonej społeczności oraz wyposażenie ich 
w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie 
i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów 
w obliczu różnorodności przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno 
elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.
Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej 
w wysokości 50 złotych. Zapewniamy nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie 
w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy.

Więcej informacji na: http://www.arrupe.org/kursy-i-szkolenia/wydarzenie/107-sytuacje-konfliktowe-w-szkole

 

Nowości wydawnicze