Spotkanie z Rabinem Andrew Bakerem w MEN

13.05.2016
Postawy antysemickie, czy dyskryminacyjne nie mają prawa bytu w polskiej szkole, stanowi o tym zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa o systemie oświaty

Spotkanie z Rabinem Andrew Bakerem w MEN

Wczoraj w MEN odbyło się spotkanie z Rabinem Andrew Bakerem, Osobistym Przedstawicielem Przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. przeciwdziałania antysemityzmowi.

Postawy antysemickie, czy dyskryminacyjne nie mają prawa bytu w polskiej szkole, stanowi o tym zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa o systemie oświaty – powiedziała Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o podstawie programowej kształcenia ogólnego w polskich szkołach, w której mocno zostały zaakcentowane kwestie kształtowania postawy obywatelskiej, odpowiedzialności oraz szacunku dla innych ludzi.

Przedstawiciele resortu edukacji przybliżyli także informacje o wspieranych programach, m.in. polsko-izraelskim programie spotkań młodzieży „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. W ramach programu uczniowie z Izraela spotykają się z uczniami polskich szkół podczas wyjazdów edukacyjnych do Polski. Spotkania te są okazją do poznania i nawiązania dialogu między młodymi Polakami i Izraelczykami. Do 2016 r. w programie wzięło udział ponad 20 tys. uczniów i 400 nauczycieli z ponad 400 szkół.

Przedstawione działania, które MEN realizuje i wspiera, kształtują wśród uczniów szersze patrzenie na świat i postawę szacunku dla drugiego człowieka – podkreśliła Marzenna Drab podsumowując spotkanie.

Dziękując Rabinowi Andrew Bakerowi za wizytę, Podsekretarz Stanu wyraziła również otwartość polskiego resortu edukacji na dzielenie się informacjami o podejmowanych działaniach MEN w tym zakresie.

Wizyta w MEN Osobistego Przedstawiciela Przewodniczącego OBWE ds. przeciwdziałania antysemityzmowi była częścią programu pobytu w Polsce. Oprócz rozmów w MEN, podczas wizyty przedstawiciela Izraela w naszym kraju odbyły się także spotkania z reprezentantami instytucji rządowych, a także organizacji pozarządowych.

Nowości wydawnicze