Aktualności

Święto Konstytucji 3 Maja
30.04.2016
Tego dnia na świecie obchodzony jest Dzień Wolności Prasy
Światowy Dzień Śmiechu
30.04.2016
1 maja Międzynarodowe Święto Pracy i Światowy Dzień Śmiechu
14 zmian w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty
30.04.2016
Zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty to jedna z ważniejszych zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ale zmian jest o wiele więcej, w tym m.in. możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego czy doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne. Poznaj projektowane zmiany, które w większości zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2016/2017.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – projekt rozporządzenia
30.04.2016
Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany dotyczą m.in. powrotu nauki czytania, pisania i liczenia do zerówek.
Informacja w sprawie działań MEN w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
23.04.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianami przepisów dotyczących kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia
23.04.2016
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Światową Stolicą Książki w roku 2016 został Wrocław
"Biblijne święta i tańce żydowskie"
23.04.2016
Sesja biblijna nie tylko dla katechetów 25-27 listopada 2016
"Obraz i dźwięk"
23.04.2016
Rekolekcje nie tylko dla nauczycieli 25-27 listopada 2016
"Bóg uzdrawia po znajomości"
23.04.2016
Sesja biblijno-rekolekcyjna 27-30 czerwca 2016
Projekt noweli dot. umieszczania ocen z religii i etyki na świadectwie
16.04.2016
Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzasadnieniu do projektu tłumaczy, że do tej pory brakowało unormowań prawnych określających sposób wpisywania na świadectwie ocen z religii i etyki, gdy uczeń nie uczęszcza na żadne z tych zajęć, gdy uczęszcza na religię albo etykę lub też, gdy uczęszcza zarówno na lekcje religii, jak i etyki.
Nowości wydawnicze
Na półkę „Katechety”
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł