„VERBA DOCENT…”

ks. Jan Szpet
Tak określa Kongregacja do spraw Duchowieństwa opublikowany dnia 18 września 1997 r. dokument Dyrektorium Ogólne o Katechizacji,[1] zatwierdzony przez Jana PawłaII dnia 15 sierpnia tegoż roku. Opracowanie jego podjęto jako odpowiedź na pilną potrzebę odnowy katechezy, określenia natury, norm i kryteriów, które kierunkują posługę ewangelizacyjną oraz wytyczają kierunki rozwoju w świetle najnowszych dokumentów Kościoła. Dokument zamierza ożywić nadzieję i być zachętą dla katechizujących; pragnie inspirować i stanowić podstawę nie tylko dla działalności, ale tworzonych dyrektoriów Kościołów partykularnych celem uczynienia bardziej skuteczną katechezę oraz skuteczniejszego odczytywania wezwania Ducha Świętego. Podając zasady nie zamierza dawać konkretnych rozwiązań praktycznych. Ich sformułowanie spoczywa na Kościołach partykularnych. Pełne więc odczytanie dokumentu wymaga uwzględnienia specyficznej sytuacji poszczególnych Kościołów lokalnych.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.