Katecheta 10/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jej powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

Justyna Wójcik
WYWIAD
Zbigniew Barciński
Na łamach Katechety prezentowano już kilka metod dramowych: list, scenka improwizowana, rzeźba (nr4-5), wywiad i artykuł prasowy (nr8). Obecnie przedstawione zostaną: telegram i kolorowa ilustracja pantomimiczna. Relacje z praktyki będą dotyczyć metod opisanych w obecnym numerze, jak i metod dramowych opisanych wcześniej.
ks. Krzysztof Młynarczyk
Jest czymś normalnym, że ludzie niesłyszący są osadzeni w życiu ludzi w pełni sprawnych słuchowo. Przechodzą obok nas, są obecni w środkach masowej komunikacji, są w kawiarniach, kinach, kościołach. Jeżeli bywają we własnej grupie, są widoczni przez mowę swoimi rękami, gestami, mimiką. Gdy samotnie wracają ze szkoły lub pracy, niczym szczególnym się nie wyróżniają. Stoją, spoglądają na innych, uśmiechają się...
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.