MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Czy muszę odpowiedzieć "tak"?
Autor: Dominik Kustra
Dla młodzieży szkół średnichCelekatechezy: ukazanie wartości powołania w życiu każdego chrześcijanina, pobudzenie do odkrywania i kształtowania własnego powołania. Plankatechezy: Radość płynąca z odkrycia powołania. Powołanie jako dar Boży. Co to jest powołanie? Czy istnieje powołanie czasowe? W jaki sposób Bóg Powołuje? Jak właściwie rozpoznać swoje powołanie? Czy można odrzucić Boży plan? Pytam: Panie, co mam czynić, aby być doskonałym? Chcę odkrywać i kształtować swe powołanie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.