MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Kim jest dla mnie kapłan?
Autor: Dominik Kustra
Dla klas V - VIIICelekatechezy: ukazanie potrzeby kapłanów, ich poświęcenia dla Królestwa Bożego oraz przedstawienie prawdziwego obrazu pracy i obowiązków duszpasterskich. kształtowanie właściwego spojrzenia na kapłaństwo oraz wzbudzenie szacunku względem duszpasterzy. Plankatechezy: Codzienność życia kapłańskiego. Kim jest kapłan? Zastępca Chrystusa - Wiecznego Kapłana; Powołany przez Boga; Szafarz sakramentów świętych i głosiciel Dobrej Nowiny; Kapłan w społeczeństwie; Kapłan w moim życiu. Modlitwa. Szacunek wobec kapłanów.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.