Metody pracy na lekcji

Zbigniew Barciński
Praca metodami aktywizującymi jest związana z całościową zmianą myślenia dydaktycznego. Stosowanie tych metod ma określone konsekwencje w różnych obszarach pracy dydaktycznej. Obecnie poruszone zostanie zagadnienie rozumienia roli katechety w kontekście stosowania metod aktywizujących.
Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Zbigniew Barciński
Istotą metod prowokowania twórczego myślenia[1] jest, po pierwsze, takie postawienie zadania, że nie ma jednej gotowej, właściwej odpowiedzi, po drugie, taki sposób pracy grupy, który wręcz zmusza do myślenia, do pewnej gimnastyki intelektualnej.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.