Metody pracy na lekcji

Rola i zadania katechezy
Autor: Zbigniew Barciński
Praca metodami aktywizującymi jest związana z całościową zmianą myślenia dydaktycznego. Stosowanie tych metod ma określone konsekwencje w różnych obszarach pracy dydaktycznej. Obecnie poruszone zostanie zagadnienie rozumienia roli katechety w kontekście stosowania metod aktywizujących.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.