Forum „katechety"

s. Anna Górska
Prawdą jest, że owocność katechizacji w dużym stopniu zależy od osoby katechety. Jaki więc powinien być głosiciel Dobrej Nowiny, który spełniałby wymagania stawiane przez Kościół i jednocześnie odpowiadałby współczesnej młodzieży? Niniejszy artykuł będzie próbą przedstawienia portretu idealnego katechety. Dokona się tego na podstawie propozycji wysuwanych przez literaturę katechetyczną, a nade wszystko przez samą młodzież ze szkół średnich i z klas siódmych i ósmych ze szkół podstawowych.[1]
Aleksandra Bałoniak
Każdy katecheta zapewne często zadaje sobie pytanie: co robić, aby jego katecheza była skuteczna, aby Słowo Boże docierało nie tylko do uszu, ale i do serc uczniów.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.