Forum „katechety"

Katecheta, ale jaki?
Autor: s. Anna Górska
Prawdą jest, że owocność katechizacji w dużym stopniu zależy od osoby katechety. Jaki więc powinien być głosiciel Dobrej Nowiny, który spełniałby wymagania stawiane przez Kościół i jednocześnie odpowiadałby współczesnej młodzieży? Niniejszy artykuł będzie próbą przedstawienia portretu idealnego katechety. Dokona się tego na podstawie propozycji wysuwanych przez literaturę katechetyczną, a nade wszystko przez samą młodzież ze szkół średnich i z klas siódmych i ósmych ze szkół podstawowych.[1]

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.