WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI

Zasady wychowania prorodzinnego
Autor: Andrzej Urbaniak
Wychowanie, inaczej proces kształtowania osoby ludzkiej, zmierzający do osiągnięcia pełni dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej i duchowej, stanowi jedno z najistotniejszych zadań człowieka dojrzałego. Zadanie to realizowane winno być wobec siebie (samowychowanie) oraz wobec powierzonych osób, szczególnie wobec osób młodych. Problematyką wychowawczą, z punktu widzenia metod, zajmuje się głównie pedagogika. Wychowanie pojawia się też jako zasadnicze zadanie podstawowej wspólnoty ludzkiej jaką jest rodzina. Rodzina jest podstawowym środowiskiem bytowania człowieka. W niej winien człowiek znaleźć konieczne elementy do pełnego rozwoju osobowego oraz winien zostać przygotowany do życia we wspólnocie rodzinnej. Stąd też nazwa wychowanie prorodzinne najlepiej oddaje całokształt różnych elementów, reakcji i celów jakie ono powinno zawierać.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.