„VERBA DOCENT…”

Katechetyczna dydaktyka modlitwy
Autor: Elżbieta Osewska
Zjawisko modlitwy jest znane we wszystkich religiach, także w religiach naturalnych, przy czym w tych ostatnich modlitwa jest ujęta w określone formy obrzędowe, stając się możliwością przedstawiania Bogu własnych potrzeb, pragnień i oczekiwań. Inicjatywa modlitwy wychodzi wówczas od człowieka, który szuka zabezpieczenia i ochrony u Boga lub bóstw.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.