MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Eucharystia w życiu rodziny
Autor: Teresa Janik
kl. V - VICeldydaktyczny: ukazanie znaczenia Eucharystii w życiu rodziny: w oparciu o Słowo Boże i nauki Kościoła; w odpowiedzi na potrzeby człowieka w rodzinie. Celwychowawczy: kształtowanie postawy czynnego, świadomego i autentycznego uczestniczenia rodziny we Mszy św. dla umocnienia i uświęcenia życia w rodzinie.Metody: wspólny dialog, praca z tekstem, praca w grupach, przedstawienie wniosków z poszczególnych etapów pracy na tablicy lub wykorzystanie dużych arkuszy papieru dla podsumowań.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.