Metody pracy na lekcji

Metody plastyczne
Autor: Zbigniew Barciński
Na katechezie można wykorzystać różne formy plastyczne jako narzędzie w rozwiązywaniu postawionych przed uczniami problemów. Nie tyle ważny jest efekt od strony artystycznej, co sam proces tworzenia i wykorzystane symbole. Liczy się przede wszystkim treść, a forma jest na drugim planie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.