Metody pracy na lekcji

Rola ucznia podczas zajęć aktywizujących
Autor: Zbigniew Barciński
W metodyce jednostronnego przekazu rola ucznia jest sprowadzona do biernego przyswojenia podawanych treści. Jego dotychczasowa wiedza na dany temat się nie liczy - ważne jest tylko to, co ma do przekazania nauczyciel. Uczeń ma siedzieć cały czas w ławce i nastawić się na słuchanie i zapamiętanie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.