Metody pracy na lekcji

Wprowadzenie porządku na katechezie - cz. III
Autor: Zbigniew Barciński
Katecheta powinien być twardy jak diament i czulszy od matki. Właściwie rozumiana twardość to inaczej konsekwentne stanie na straży ustalonych zasad. Zasady (reguły) są sprecyzowanymi oczekiwaniami wobec zachowania uczniów.[1] Wprowadzenie zasad obowiązujących wszystkich to podstawa porządku i punkt odniesienia w kierowaniu postępowaniem uczniów. Zasady wskazują, jakie konkretne zachowania są pożądane, a jakie są niedopuszczalne. Znając zasady uczniowie wiedzą, czego się od nich oczekuje, co wolno, a czego nie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.