Forum „katechety"

ks. Stanisław Kisiel
Skoro w Katechecie otwarto dyskusję nad programem katechizacji w szkole, należałoby najpierw ocenić, jaki ten program był dotychczas, a potem wskazać, jaki powinien być.
o. Jacek Gniadek
Szkolne lekcje religii, od momentu ich wprowadzenia w 1990r., nie przestają być przedmiotem prasowych dyskusji. Śledząc je, odnoszę wrażenie, że dla większości osób odpowiedzialnych za katechezę sam powrót religii do szkół rozwiązał wszystkie problemy, nie stwarzając nowych. Ciągle słyszę głosy powołujące się na dane statystyczne, które mają nas utwierdzić w przekonaniu, że bardzo wysoki procent dzieci i młodzieży uczęszcza na katechezę i że jest on wyższy niż w czasach, gdy katechizowano w salkach parafialnych. Celem katechizacji jednak nie może być tylko objęcie za wszelką cenę jak największej liczby młodzieży, myśląc, że zawsze coś tam im zostanie, gdyż towarzyszy temu najczęściej obniżanie się poziomu wiedzy religijnej. Sam miałem okazję przekonać się, że wskaźniki te mogą być naprawdę złudne i nie oddają realnego stanu rzeczy.
ks. Marceli Cogiel
Ponieważ nie docenia się w należytym stopniu mediów, jako jednego z najbardziej istotnych czynników biorących udział w procesie wychowania młodego pokolenia, które w przemożny sposób kształtują postawy i gusta odbiorców, wysiłki domu, szkoły i Kościoła, z góry skazane są na porażkę. Wśród niewątpliwych przyczyn dzisiejszego upadku moralnego i brutalizacji życia młodego pokolenia na pierwszym miejscu wymienić trzeba zaniechanie funkcji wychowawczych przez dom i szkołę. Dochodzi do tego deprecjonowanie roli Kościoła w życiu narodu podsycane przez postkomunistów, którzy w sposób maniakalny przestrzegają przed państwem wyznaniowym. Przez to podważany jest autorytet Kościoła, który wnosi do wychowania jasne kryteria moralne, a to jest niezwykle ważne i potrzebne.
Anna Kopyść
Jednym z wyznaczników naszych czasów jest obecność mediów w procesie komunikacji międzyludzkiej. Niektórym ludziom środki społecznego przekazu zaspokajają potrzebę życia towarzyskiego. Do dzisiaj pamiętam mieszkanie starszego małżeństwa z sąsiedniego bloku, gdzie telewizor grał przez cały czas trwania programu. Do ostatnich chwil życia był ich najwierniejszym przyjacielem.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.