Nasze sprawy

Tadeusz Jakubowski
Nie ma człowieka, który nie zetknąłby się z pojęciem miłości. I nie ma słowa bardziej zdewaluowanego, którym określa się różne, niekiedy sprzeczne działania, także te nie mające z miłością nic wspólnego.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.