WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI

Czy to jest miłość...?
Autor: Tadeusz Jakubowski
Nie ma człowieka, który nie zetknąłby się z pojęciem miłości. I nie ma słowa bardziej zdewaluowanego, którym określa się różne, niekiedy sprzeczne działania, także te nie mające z miłością nic wspólnego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.