„VERBA DOCENT…”

ks. Piotr Duksa
Młodzież, którą spotykamy na katechizacji stanowi czasami niezły orzech do zgryzienia. Często czujemy się bezradni wobec jej obojętności, znudzenia, niezrozumienia i rozbrykania. Wielu z nas widzi niewystarczalność sugestii zawartych w podręcznikach do katechezy.
ks. Janusz Misiewicz
Istnieją teksty biblijne, których pełne zrozumienie przez dzieci możliwe jest dopiero w latach późniejszych. Powstają jednak często takie sytuacje (np. w katechezie czy liturgii), kiedy dziecko wcześniej spotyka się z tekstami, które nie są przystosowane do wieku i możliwości poprawnego zrozumienia. Czy istnieją zatem jakieś sposoby rozwiązania tego problemu? Może się przecież zdarzyć, że tekst dla dziecka niezrozumiały może być przez nie odrzucony lub spowodować wiele fałszywych wniosków.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.