„VERBA DOCENT…”

Jak dzieciom przybliżać Biblię w katechezie?
Autor: ks. Janusz Misiewicz
Istnieją teksty biblijne, których pełne zrozumienie przez dzieci możliwe jest dopiero w latach późniejszych. Powstają jednak często takie sytuacje (np. w katechezie czy liturgii), kiedy dziecko wcześniej spotyka się z tekstami, które nie są przystosowane do wieku i możliwości poprawnego zrozumienia. Czy istnieją zatem jakieś sposoby rozwiązania tego problemu? Może się przecież zdarzyć, że tekst dla dziecka niezrozumiały może być przez nie odrzucony lub spowodować wiele fałszywych wniosków.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.