Katecheta 4/1998
Katecheta 4/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

Zbigniew Barciński
Aktywizacja uczniów jest ideą wiodącą mającą swoje konsekwencje dla całego systemu pracy dydaktycznej. Postawienie w centrum zajęć aktywności uczniów ma wpływ między innymi na sposób rozumienia celów, na zadania i rolę nauczyciela, na rolę ucznia. Zagadnienia te zostały poruszone już wcześniej. Obecnie omówione zostaną działania organizacyjne, jakie musi podjąć katecheta w ramach przygotowania do pracy metodami aktywizującymi. Działania te mają na celu stworzenie warunków, właściwej niszy umożliwiającej aktywność uczniów. Do działań tych należą: organizacja przestrzeni, przygotowanie materiałów pomocniczych, gospodarowanie czasem, rezygnacja ze stawiania ocen, wykorzystanie dodatkowych możliwości organizacyjnych.Działania te muszą być dobrze zaplanowane, a część z nich musi być przeprowadzona przed rozpoczęciem pracy z uczniami.
s. Beata Sarba USJK
Artykuł archiwalny
Hanna Sołtysiak
dla dzieci młodszychCeldydaktyczny: Bóg jako dawca czasu. Czas życia doczesnego i wiecznego.Celwychowawczy: Kształcenie umiejętności wyrażania wdzięczności Bogu (za rok szkolny i pracę, którą mogliśmy w nim wykonać).
Hanna Matyaszczyk
Dwa dni rekolekcyjne każda klasa przeżywała w oparciu o Ćwierćland, który został przez nas dostosowany do potrzeb rekolekcyjnych pod nazwą Kraina Pojednania.
ks. Krzysztof Młynarczyk
Cel główny: Zapoznać dzieci z wydarzeniem chrztu Pana Jezusa i wykazać rolę Ducha Św. w mesjańskiej posłudze Chrystusa.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.