Katecheta 4/1998
Katecheta 4/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bóg kocha złamanych na duchu
Sheila Walsh, tłumacz Krzysztof Pachocki
KSIĄŻKA
32,00 zł 27,20 zł

Metody pracy na lekcji

Działania organizacyjne
Autor: Zbigniew Barciński
Aktywizacja uczniów jest ideą wiodącą mającą swoje konsekwencje dla całego systemu pracy dydaktycznej. Postawienie w centrum zajęć aktywności uczniów ma wpływ między innymi na sposób rozumienia celów, na zadania i rolę nauczyciela, na rolę ucznia. Zagadnienia te zostały poruszone już wcześniej. Obecnie omówione zostaną działania organizacyjne, jakie musi podjąć katecheta w ramach przygotowania do pracy metodami aktywizującymi. Działania te mają na celu stworzenie warunków, właściwej niszy umożliwiającej aktywność uczniów. Do działań tych należą: organizacja przestrzeni, przygotowanie materiałów pomocniczych, gospodarowanie czasem, rezygnacja ze stawiania ocen, wykorzystanie dodatkowych możliwości organizacyjnych.Działania te muszą być dobrze zaplanowane, a część z nich musi być przeprowadzona przed rozpoczęciem pracy z uczniami.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.