Katecheta 4/1998
Katecheta 4/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Nasze sprawy

Tadeusz Jakubowski
Czystość w dziedzinie płciowości jest cnotą moralną. Cnota to najogólniej dobra sprawność, którą trzeba w sobie wypracować. Zatem czystość to sprawność, umiejętność panowania nad popędem płciowym, kierowania nim stosownie do powołania, sytuacji życiowej i integralnego rozwoju całej osoby. Czystość jest również darem Bożym, łaską, owocem działania Ducha Świętego. Czystość wymaga panowania nad popędem, panowania nad sobą. Wysiłek podejmowany - w wielu zresztą dziedzinach - dla osiągnięcia panowania nad sobą jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.