Katecheta 4/1998
Katecheta 4/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Opactwo
James Martin
KSIĄŻKA
26,90 zł 22,90 zł

„VERBA DOCENT…”

Andrzej Potocki OP
Artykuł archiwalny
ks. Roman Harmaciński
Sobór Watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim zaznacza, że wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, mają prawo do wychowania chrześcijańskiego (DWCH2).
Elżbieta Kotkowska
Teologia apofatyczna[1] była w szczególności uprawiana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przez teologów chrześcijańskiego Wschodu. Najprostszą definicją tej teologii jest stwierdzenie, że mówi ona o ludzkiej niewiedzy w obliczu Boga.
ks. Ryszard Czekalski
Katecheza stanowi jedną z fundamentalnych misji każdego biskupa diecezjalnego. Dla właściwego wypełnienia tej misji biskupi powołują do istnienia różnego rodzaju instytucje nauczania katechetycznego. Posiadają one różne nazwy i zasady funkcjonowania.
Danuta Kasperczuk
My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz4,20) - stwierdzają z przekonaniem Apostołowie, przejęci do głębi serca Wielkim Nakazem Misyjnym Jezusa Chrystusa, Jego ostatnimi słowami przed Wniebowstąpieniem: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk16,15).
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.