Katecheta 6/1998
Katecheta 6/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Opactwo
James Martin
KSIĄŻKA
26,90 zł 22,90 zł

WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI

Wychowanie prorodzinne w domu
Autor: Andrzej Urbaniak
Rozwijając myśli zawarte w artykule Zasady wychowania prorodzinnego (Katecheta nr 2/98) przypatrzmy się bliżej sytuacji wychowania do miłości realizowanego we wspólnocie rodzinnej. Z reguł podanych we wspomnianym wyżej artykule wynika, że jest to kluczowe ogniwo w procesie wychowania. Dom rodzinny jest w tej materii niezastępowalny[9].

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.