Katecheta 6/1998
Katecheta 6/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Przygotowanie przedszkolaka do szkoły
Beata Nadolna
KSIĄŻKA
19,90 zł 1,00 zł

„VERBA DOCENT…”

ks. Piotr Tomasik
Dziełu katechizacji Kościół zawsze poświęcał wiele wysiłków, jako jednemu ze swych najważniejszych zadań, gdyż Zmartwychwstały Chrystus przed powrotem do Ojca dał Apostołom ostatnie polecenie, aby czynili uczniów ze wszystkich narodów i nauczali je zachowywać wszystko, cokolwiek im przekazał.
ks. Adam Orczyk
Od czasów powstania katechezy kerygmatycznej akcentuje się w katechezie funkcję wychowania w wierze, co znajduje coraz szersze rozwinięcie w literaturze katechetycznej. Próbując bliżej określić tę funkcję katechezy, mówi się o wychowaniu do wiary, o przekazaniu wiary, o pedagogii wiary, o nauczaniu wiary, o drodze wiary.
ks. Janusz A. Ihnatowicz
Czwarta część Dyrektorium ogólnego o katechizacji poświęcona jest adresatom tej działalności. Ponieważ zadaniem mi poruczonym było omówienie właśnie tej części, uległem pokusie, by czytanie dokumentu zacząć właśnie od niej. Od razu uderzyło mnie to, że na 35 stron tekstu tylko sześć dotyczy katechezy dzieci i młodzieży, co więcej, w ramach jednego z omawianych rozróżnień w grupach ludzi katechizowanych, zróżnicowania ich wedle wieku. Nawet rozdział temu poświęcony, zaczyna się od omówienia katechezy dorosłych.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.