Katecheta 8/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

Zbigniew Barciński
Wprowadzanie porządku wymaga z jednej strony twardego stania na straży ustalonych zasad, jak również zbudowania z grupą więzi emocjonalnej. W jaki sposób budować tę więź z uczniami? Czy jest to w ogóle możliwe po wcześniejszym przyjęciu postulatu bycia twardszym niż diament? Czy można być otwartym, nastawionym na budowanie więzi, stosując w obronie zasad przymus? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sprecyzować czym jest więź emocjonalna. W uściślaniu tego pojęcia pomóc może obserwacja istniejących związków emocjonalnych pomiędzy nauczycielami i uczniami. Pozwala ona na dokonanie rozróżnienia dwu rodzajów (typów) więzi.
s. Nazaria Nizio OSB
Artykuł archiwalny
ks. Krzysztof Młynarczyk
Artykuł archiwalny
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.