Katecheta 8/1998
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Odważni Best
seller
Randy Alcorn
KSIĄŻKA
34,90 zł 29,50 zł

Forum „katechety"

ks. Roman Murawski SDB
Dobrze się stało, że Katecheta podjął dyskusję nad nowym programem katechizacji. Chodzi o to, aby rozmawiano na ten temat nie tylko u góry, tj. w łonie Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, ale także, aby usłyszeć głosy samych katechetów, ich ocenę dotychczasowego programu i sugestie pod adresem nowego. Bez głosu tych ostatnich nie da się stworzyć sensownego programu, boć przecież to oni będą go realizować w ramach nauczania religijnego w szkole.
ks. Andrzej Zakrzewski
Nauka religii w szkole stawia przed katechetą nowe wyzwania. Po wprowadzeniu przedmiotu: religia do polskiej - postkomunistycznej szkoły, program nauczania katechezy, nie został generalnie zmieniony. Trudno uznać za wystarczający Ramowy Program Katechizacji w Zakresie Szkoły Średniej, opublikowany przez WOM w Poznaniu 1993 roku. Programy nauczania, które z powodzeniem nadawały się dla katechezy parafialnej, przeniesiono do szkoły. Tymczasem Dyrektorium ogólne o katechizacji (DOK73) stwierdza, że nauka religii w szkole różni się od katechezy parafialnej.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.