Forum „katechety"

Helena Słowińska
Poniższe rozważanie oparte jest na aktualnych wypowiedziach samych katechizowanych. Jego zadaniem będzie ukazanie obrazu współczesnego katechety w oczach uczniów. Na tym tle, za pomocą szerokiej palety pożądanych pozytywnych cech osobowości, możliwe stanie się naszkicowanie zarysu katechety idealnego.
Maria Jolanta Michalska
Artykuł archiwalny
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.