Forum „katechety"

Aktualny i idealny obraz katechety
Autor: Helena Słowińska
Poniższe rozważanie oparte jest na aktualnych wypowiedziach samych katechizowanych. Jego zadaniem będzie ukazanie obrazu współczesnego katechety w oczach uczniów. Na tym tle, za pomocą szerokiej palety pożądanych pozytywnych cech osobowości, możliwe stanie się naszkicowanie zarysu katechety idealnego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.