WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI

Autoerotyzm
Autor: Tadeusz Jakubowski
Postawy i zjawiska związane z erotyką, w odniesieniu do własnej osoby określa się mianem autoerotyzmu. Dotyczy to zwykle własnych przeżyć, doznań i działań w odniesieniu do narządów płciowych i płciowości w ogóle.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.