Katecheta 1/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

„...EXEMPLA TRAHUNT”

o. Krzysztof Czeczko OFM Cap
Artykuł archiwalny
Danuta Wróbel
dla klas 7-8 i młodzieży
Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
ks. Krzysztof Młynarczyk
Celgłówny: Dziecko powinno lepiej niż dotychczas zrozumieć obrzędowość religijną związaną z uroczystością Objawienia Pańskiego.
ks. Rafał Misiak
Katecheza obfituje w pytania. Sporą ich część stanowią zapytania o interpretację przykazań, dogmatów czy norm moralnych, lecz coraz więcej stawianych jest pytań w kwestiach relacji teologii wobec spraw poruszanych w naukach szczegółowych, lub wynikających z modnych ukierunkowań intelektualno-kulturowych.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.