Katecheta 10/1999
Katecheta 10/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Nowe patyki i patyczki. Audiobook CD
ks. Jan Twardowski
MULTIMEDIA
25,00 zł 21,25 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Ewangeliczna sprawiedliwość - oddanie należnego szacunku Bogu i człowiekowi - cz.I
Autor: ks. Henryk Wejman
Artykuł archiwalny
  Wołanie o sprawiedliwość jest nierozdzielnie związane z życiem człowieka w świecie; jest niejako weń wpisane. W przeszłości wzrastało ono tym bardziej, im głębiej ów człowiek doświadczał niesprawiedliwości i zła.
    Nie ustało ono i nie ustaje również w obecnym stuleciu. Pojawia się nie tylko na ustach wielu ludzi, ale stanowi także podstawę rozmaitych programów społecznych i politycznych, wytrącając tym samym pojedyncze osoby oraz grupy i klasy społeczne, a nawet poszczególne narody i państwa z obojętności i pewnego odrętwienia. Mimo jednak tego intensywnego wołania ludzi, idea sprawiedliwości nie zawsze jest zachowywana w działalności i relacjach międzyosobowych, a czasami nawet zostaje nadużyta, przyjmując nowe formy niesprawiedliwości.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.