Katecheta 11/1999
Katecheta 11/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wierzę ufam kocham. Pogaduszki i opowiastki
br. Tadeusz Ruciński FSC
KSIĄŻKA
25,00 zł 1,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Ewangeliczna sprawiedliwość - oddanie należnego szacunku Bogu i człowiekowi - cz. II
Autor: ks. Henryk Wejman
Artykuł archiwalny
  W rzeczywistości postawy, zgodnie z jej określeniem: przesłanka intelektualno-poznawcza i emocjonalno-wartościująca, behawioralny aspekt sprawiedliwości prowadzi w stronę gotowości do efektywnego działania. W związku z tym intelektualne poznanie sprawiedliwości Bożej i jej wolitywne zaakceptowanie przez człowieka orientuje go w sferę okazywania sprawiedliwości innym. Człowiek, będąc stworzeniem Bożym, powołanym do bycia darem dla drugiego na podobieństwo sprawiedliwego Boga, nie może nie świadczyć sprawiedliwości. Wynika to z jego relacyjnego charakteru, tj. istoty nie posiadającej w sobie samej racji istnienia, lecz mającej go od Stwórcy i przez to będącej w odniesieniu do Niego, innych stworzeń i siebie samego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.