Katecheta 12/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

RECENZJE

Ks. Eugeniusz Weron SAC Laikat i apostolstwoLaikat i apostolstwo Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świeckich
Autor: ks. Damian Bryl
Pallottinum, Poznań 1999
Z wielką radością wielu z nas przyjmuje wznowienie książki Księdza Profesora Eugeniusza Werona Laikat i apostolstwo. Pierwsze wydanie ukazało się w Paryżu w roku 1973 i ze względu na ówczesną sytuację nie mogło dotrzeć do szerszego kręgu czytelników, choć książka spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i pozytywną oceną.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.