„VERBA DOCENT…”

ks. Piotr Tomasik
Jak wychowywać? Jakie wartości są ważne w wychowaniu? Na jakiej płaszczyźnie ma się spotykać pedagogika świecka i religijna? To wszystko są pytania, jakie zadają sobie dzisiaj w Polsce pedagodzy i katechetycy. Sytuacja, w jakiej znajduje się szkoła polska, sytuacja reformy szczególnie wyostrza takie pytania. Sprowadzają się one w istocie do problemu, jak szkoła ma lepiej służyć uczniowi w jego osobowym rozwoju. Aby to rozstrzygnąć, trzeba ustalić, co rozumiemy pod pojęciem pełnego osobowego rozwoju, jakie wartości realizują ten rozwój, a co go hamuje. Dyskusja o polskiej szkole ma zatem podłoże głębsze niż tylko pedagogiczne czy katechetyczne. Sięga do pytań, jakie rozstrzyga się na gruncie filozofii wychowania, czy w ogóle filozofii.
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Znajomy pastor organizujący przed laty na Mazowszu ewangelizację pod nazwą Biblia pod namiotem mówił mi, jak bardzo zazdrości księżom katolickim ich komfortowej sytuacji. Każdej niedzieli po prostu stają przy ambonie i mają przed sobą tłum ludzi. My - mówił - musimy gdzieś jeździć, rozbijać namiot, wieszać plakaty, spać w przyczepach campingowych i nie mamy żadnej gwarancji sukcesu. Byłem tego świadkiem - na spotkania organizowanych przez nich nie było tłumów. O tych, którzy przyszli (ilość i czasami jakość) wielu proboszczów powiedziałoby, że nie ma do kogo mówić.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.