Katecheta 3/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święty Jan Paweł II
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Nasze sprawy

ks. Henryk Wejman
Artykuł archiwalny
Karol W. Meissner OSB
Niniejszy artykuł stanowi trzecią część opracowania o.Karola Meissnera OSB dotyczącą zagadnień płciowości człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej. Część pierwsza, zatytułowana Płciowość jako element wychowania, została opublikowana w nr 1/1999 Katechety, s.31-36, a część druga Lęki związane z płciowością - w nr 2/1999, s.24-30.
Mariusz Bigiel SI
Motyw chrześcijańskiej pokuty sakramentalnej opisany jest w przypowieści o Synu Marnotrawnym i Miłosiernym Ojcu (Łk15,11-32). Nawrócenie prawdziwie chrześcijańskie prowadzi do Uczty Miłosierdzia, czyli Mszy św. z godnie przyjętą Komunią, która jest zawsze radosna, bo jest doświadczeniem miłosierdzia, czyli wspólnego świętowania przymierza Boga z człowiekiem.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.