Katecheta 3/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

„VERBA DOCENT…”

ks. Jan Szpet
Strategia reformowania systemu oświaty zakłada aktywny udział nauczyciela w tym, co będzie się działo w jego klasie w zakresie nauczanego przedmiotu oraz pracy rady pedagogicznej w odniesieniu do szkoły czy etapów edukacyjnych. Nauczyciel nie ma być jedynie odtwórcą i realizatorem odgórnego programu, ale uwzględniając warunki, możliwości uczniów i współdziałając z nimi, ma programować swoją działalność pedagogiczną.
s. Bernadetta Żychlińska
Jezus, nauczając o Królestwie Bożym, wielokrotnie stawia warunki, jakie należy spełnić, aby do niego wejść. Jednym z warunków jest przyjęcie postawy dziecka. Skierowana do Apostołów zachęta, aby stali się jak dzieci, dotyczy również wszystkich ludzi. Jest to nie tyle zachęta, co raczej bardzo poważna przestroga.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.