Katecheta 3/1999
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!
o. Daniel-Ange
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

„VERBA DOCENT…”

Tworzenie programu nauki religii
Autor: ks. Jan Szpet
Strategia reformowania systemu oświaty zakłada aktywny udział nauczyciela w tym, co będzie się działo w jego klasie w zakresie nauczanego przedmiotu oraz pracy rady pedagogicznej w odniesieniu do szkoły czy etapów edukacyjnych. Nauczyciel nie ma być jedynie odtwórcą i realizatorem odgórnego programu, ale uwzględniając warunki, możliwości uczniów i współdziałając z nimi, ma programować swoją działalność pedagogiczną.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.