„...EXEMPLA TRAHUNT”

s. Nazaria Nizio OSB
Artykuł archiwalny
s. Gabriela Janikula ASC
dla klasy VIII
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Poniższe metody służyć mogą pomocą we wprowadzaniu młodzieży lub starszych dzieci w doświadczenie Pisma Św. Rodzaj dobranych metod zakłada przynajmniej elementarne obycie się z Pismem Św. i dobrą współpracę uczniów z katechetą. Propozycja służy próbie przeniesienia teorii na płaszczyznę doświadczenia - egzystencji człowieka. Metody wykorzystać można na prowadzonych katechezach bądź na rekolekcjach zamkniętych organizowanych dla uczniów.[1]
ks. Krzysztof Młynarczyk
Artykuł archiwalny
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.