„VERBA DOCENT…”

ks. Marek Mendyk
Kiedy przypominamy sobie zdania o liturgii jako szczycie działalności Kościoła (KL7; KKK1071-1075) i zestawiamy je z dokumentami na temat katechizacji, stajemy wobec konieczności podjęcia w katechezie ważnego zadania, jakim jest wychowanie do owocnego i aktywnego udziału w liturgii oraz życiu Kościoła.
ks. Józef Stala
Życie rodzinne wiąże się z sytuacjami, które nie łatwo jest ująć w pewne metodologiczne ramy. Cechuje się ono bowiem dynamizmem i spontanicznością. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wypracować pewien system i metodę katechezy rodzinnej. Działania katechetyczne podejmowane przez rodzinę, wypływające z samej struktury życia rodzinnego cechują się bogactwem możliwości katechetycznych, które w sposób mniej lub bardziej systematyczny stają się środkiem przekazu wiary.
Wiesław Kic
Od pięciu lat jako katecheta świecki uczę w liceum ogólnokształcącym w Krakowie. Widząc zagubienie moralne młodzieży i brak poczucia rzeczywistości grzechu u wielu moich uczniów, objawiający się zamazaniem czytelnych granic między dobrem a złem, a nade wszystko obserwując u nich istnienie olbrzymiej przepaści pomiędzy wartościami wynikającymi z deklarowanego światopoglądu chrześcijańskiego a konkretnymi opiniami i postawami w sprawach wiary i moralności, postanowiłem bliżej zbadać skalę tego zjawiska.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.