„...EXEMPLA TRAHUNT”

o. Andrzej Jastrzębski OMI
Warsztaty biblijne z wykorzystaniem metod dramowych mają na celu takie spotkanie z tekstem Pisma Świętego, które angażuje całą osobę oraz pomaga w integracji między uczestnikami zajęć. Chodzi o to, by całościowo oddziaływać na różne zmysły, pobudzać w miarę możliwości ich twórczość i pomysłowość i w ten sposób głębiej wejść w teksty często już grupie bardzo dobrze znane.
brat Tadeusz Ruciński FSC
dla przedszkolaków i klas I-II
ks. Krzysztof Młynarczyk
Wielu katechetów przygotowujących dzieci niesłyszące do pierwszej Komunii Św. nie docenia sakramentu pokuty. Zapominają, że przed tym ważnym wydarzeniem dzieci przystępują pierwszy raz do spowiedzi. Sakrament pojednania to pierwszy sakrament, który dzieci mają przyjąć samodzielnie, w sposób świadomy i dla siebie zrozumiały. Pierwsza spowiedź dla dziecka niesłyszącego, jego pojęcie grzechu, rozumienie warunków dobrej spowiedzi rzutuje na kolejne przyjęcia tego sakramentu.
Elżbieta Kotkowska
dla kl. I szkoły średniej
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.