Metody pracy na lekcji

Dramowe warsztaty biblijne
Autor: o. Andrzej Jastrzębski OMI
Warsztaty biblijne z wykorzystaniem metod dramowych mają na celu takie spotkanie z tekstem Pisma Świętego, które angażuje całą osobę oraz pomaga w integracji między uczestnikami zajęć. Chodzi o to, by całościowo oddziaływać na różne zmysły, pobudzać w miarę możliwości ich twórczość i pomysłowość i w ten sposób głębiej wejść w teksty często już grupie bardzo dobrze znane.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.